Rondon Investment Prague 


Naše společnost se zabývá vývojem materiálů, receptur a profesionálních služeb v oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu. Jsme majiteli patentu na výrobu aktivního gumového prachu včetně Know-How pro potřeby výroby TPE a TPV
K tomu nabízíme všechny technologie spojené s tímto výrobním procesem od recyklačních mlýnů a pulverizátorů až k vytlačovacím a kompaundačním extruderům. Nabízíme rovněž spolehlivý technický servis včetně oprav a repasované zařízení.


Zde jsou některé tipy  aktivit :

 • Dodáváme nové a repasované  jedno šnekové a dvou šnekové (paralelní/kónické) vytlačovací extrudery.
 • Dodáváme regranulační a recyklační extruzní linky na zpracování plastových materiálů a recyklaci plastových výrobků a odpad.
 • Dodáváme stroje a zařízení pro odpadové hospodářství a skládky.
 • Výroba vytlačovacích technologických extruzních linek na různé druhy profilů, ploché fólie, trubek atd.

Naše služby

Recyklace opotřebovaných pneumatik

Hlavním problémem u recyklace různých odpadů je to, že se skládají z více materiálů, které je třeba pomocí recyklace od sebe oddělit. Pneumatika obsahuje přibližně 70 % pryže, dále pak 15 % textilu a 15 % ocelových drátů. Při procesu recyklace je třeba tyto součásti oddělit. V zásadě se při recyklaci pneumatik využívají dvě metody drcení – kryogenní a mechanické

.

Produkty recyklace a jejich využití

Výstupními produkty recyklace jsou recyklovaný styren-butaodienový kaučuk (SBR), textilní vlákna a ocelové drátky. Všechny tyto produkty nacházejí další využití. Pryžový granulát se využívá například pro výrobu pryžové zámkové dlažby, izolačních desek, tlumičů, sportovních povrchů a povrchů dětských hřišť. Dalším jeho využitím je výroba gumou modifikovaných asfaltů, příměsí granulátu se značně zlepšují mechanické vlastnosti asfaltového povrchu a prodlužuje se jeho životnost.

Technologie AGP

Aktivní gumový prach (dále AGP) je vyráběn z gumového granulátu, technologií jemného mechanického mletí. Cílená výroba aktivního gumového prachu je novinkou. Jedná se o vysoce kvalitní produkt, který se značně odlišuje od odpadního prachu vznikajícího při mechanické recyklaci. Aktivní gumový prach je z 99,99 % zbaven nečistot a je možné z něj vytvářet pryžové produkty pouze za použití tlaku a teploty bez nutnosti přidávání dalších aditiv.

Dodávky technologií

Naše nabídka:

 • Recyklace plastů

 • Recyklace pneumatik

 • Separace kovů

 • Dodávka extrudérů

 • Linky a separaci olejů

 • Drtiče surovin

 • Dodávky mlýnů dle požadavků zákazníka
Naši Partneři